Hakkımızda

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Ticaret A.Ş. analiz, numune alma, kalite ve miktar enspektörlük kuruluşudur

devamı

Ömer Avni Mah. İnebolu Sok. No. 3 Derya Han Kat 2

info@vitsan.com

+90 212 249 2077

LABORATUVAR

Vitsan Gözetim Mümessillik ve Tic. A.Ş. 'nin Dilovası, İskenderun ve Bandırma'da yerleşik üç adet laboratuvarı bulunmaktadır.

Dilovası Laboratuvarımız 2004 yılından itibaren TÜRKAK tarafından TS EN ISO IEC 17025 standardına göre akredite edilmiş olup, bu konuda akreditasyon alan ilk gözetim firmasıdır.

Dilovası Laboratuvarımızda ağırlıklı olarak akaryakıt, baz yağlar ve madeni yağları içermek üzere petrol ürünleri, petrokimyasallar, tarım ürünleri, etil alkol ve hayvansal-bitkisel yağlar için analiz hizmetleri verilmektedir.

İskenderun Laboratuvarımız 2019 yılından itibaren TS EN ISO IEC 17025 standardına göre çalışmaya başlamıştır.

İskenderun Laboratuvarımızda ağırlıklı olarak petrol ürünleri ve petrokimyasallar için analiz hizmetleri verilmektedir. Zaman içinde bölgenin taleplerine göre vereceğimiz analiz hizmetleri çeşitlilik kazanacaktır.

Bandırma Laboratuvarımız 1990 yılında kurulmuştur. Elemanlarımızın tamamı teknik nitelikli olup uzun senelerdir edindikleri tecrübelerle müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye çalışmaktadırlar. Bandırma Laboratuvarımız da ISO 17025 standardına uygun olarak faaliyet yürütmektedir.

Bandırma Laboratuvarımızda torbalı-dökme bor mineralleri (Tinkal, Kolemanit ve Uleksit), cevherler ve kömür için numune alma ve hazırlama, kimyasal analiz için numune hazırlanması ve rutubet tayinleri yapılmaktadır.

Her üç laboratuvarımız da çeşitli ürünler üzerinde tecrübe geliştirmiş ve müşterilerine eksiksiz hizmet verebilmek amacıyla yatırımlarını her sene artırmaktadır.

Konusunda deneyimli ekibimiz tarafından kullanılan son teknoloji cihazlar ile aşağıdaki ürün gruplarının deney hizmetlerinde uluslararası kalitenin sağlanması ve hizmetlerin en hızlı ve doğru şekilde verilmesi güvence altına alınmaktadır.

Karar Kuralı Seçimi Talimatı

Şikayet Formu

ISO 17025 Kalite Politikamız

 • Aseton
 • Butil Akrilat
 • Butil Diglikol Eter
 • Butil Glikol Eter
 • 2-Butoksi Etanol
 • Dietilen Glikol
 • Etil Asetat
 • Etil Akrilat
 • Etil Alkol
 • Hekzan
 • Iso Butil Alkol
 • Iso Propil Alkol
 • Kostik Soda
 • Metil Asetat
 • Metil Etil Keton
 • Metil Proksitol Asetat
 • Metil Metakrilat Monomer
 • Mono Propilen Glikol
 • Mono Etilen Glikol
 • N Butanol
 • N Butil Asetat
 • Alifatik & Aromatik Solventler ve Karışımları
 • Solvent Nafta
 • Stiren Monomer
 • Toluen
 • Vinil Asetat Monomer
 • White Spirit
 • Ksilen
 • Iso Propilol
 • DINP
 • DIDP
 • 2 Etil Hekzanol
 • Fenol
 • Fosforic Asit
 • Metilen Klorür
 • Metanol
 • Asetik Asit
 • Sülfürik Asit
 • Lineer Alkil Benzen
 • Heavy Alkyl Benzene
 • L-Methionine
 • Petrol Ürünleri& Yakıtlar
 • Benzin
 • Motorin
 • Biodizel
 • Fuel Oil
 • Denizcilik Yakıtları
 • Türbin Yakıtları
 • Baz Yağlar & Madeni Yağlar
 • Grup I-II-III Baz Yağlar
 • Endüstriyel Yağlar
 • Marin Yağlar
 • Motor Yağları
 • Hidrolik Yağlar
 • Kullanılmış Yağlar
 • Benzin
 • Motorin
 • Biodizel
 • Fuel Oil
 • Denizcilik Yakıtları
 • Türbin Yakıtları
 • Grup I-II-III Baz Yağlar
 • Endüstriyel Yağlar
 • Marin Yağlar
 • Motor Yağları
 • Hidrolik Yağlar
 • Kullanılmış Yağlar
 • Hindistancevizi Yağı
 • Mısır Yağı
 • Kanola Yağı
 • Palm Yağı
 • Palm Kernel Yağı
 • Palm Olein
 • Palm Stearin
 • Kolza Yağı
 • Aspir Yağı
 • Soya Yağı
 • Ayçiçek Yağı
 • Don Yağı
 • Sentetik Etil Alkol
 • Tarımsal Etil Alkol
 • Yakıt Alkol
 • Denatüre Etil Alkol (Denatonium Benzoate, Tert-Butyl Alkol, Iso Propil Alkol & Diğer Etanol)
 • TAPDK (Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı) mevzuatına göre
Akma Noktası
TS EN ISO 3016-ASTM D 97
Aldehit Miktarı
EC 625
Aluminyum+Silisyum
IP 501-IP 470, ISO 10478
Anilin Noktası
ASTM D 611
API Gravitesi
ASTM D 287-TS 7841
Aromatik Miktarı
TS EN 15553-ASTM D 1319
Asfalten Miktarı
IP 143
Asit Değeri
TS EN 14104
Asit Sayısı
ASTM D 664
Bakır Miktarı
EN 15837
Bakır Şerit Korozyonu
TS 2741 EN ISO 2160-ASTM D 130
Baz Sayısı
ASTM D 4739
Benzen Miktarı
TS EN 12177-TS EN 238
Blotter Deneyi
ASTM D7899
Brom Indisi
ASTM D 1492-ASTM D 2710-ASTM D5776
Brom Sayısı
ASTM D 1159-UOP 304
BS&W- Sediment & Water
ASTM D 1796
Buhar Basıncı
TS EN 13016-1-ASTM D 5191
Buhar kilitlenme Indisi
Calculation-TS EN 228
Bulutlanma Noktası
TS EN ISO 3015-ASTM D 2500
CCAI (hesaplanmış)
ISO 8217
CFPP
TS EN 116
Çinko Miktarı
IP 501
Çoklu Doymamış Metil Esteri Miktarı (PUFA)
TS EN 15779
Çözünmeyenler (Toluen ve Pentan)
ASTM D 893
Damıtma
TS EN ISO 3405-ASTM D 86
Damıtma Kalıntısında Asit Miktarı
TS 1538
Damıtmayla Su Miktarı
TS EN 1428-ASTM D 95-ISO 3733
Digliserit Miktarı
TS EN 14105
Dizel Indisi
IP 21
Doktor Deneyi
ASTM D 235-IP 30
Duyusal Deneyler
Duyusal
Elementler (Aşınma, Katkı ve Kirleten)
ASTM D5185-TS 13351
Ester Miktarı
TS EN 14103
Etanol+Yüksek Alkol Miktarı
EN 15721
Mevcut Gom Miktarı
TS EN ISO 6246-ASTM D 381
Yağ Asidi Metil Esteri (YAME) Miktarı
TS EN 14078
Fosfor Miktarı
ASTM D 3231-TS 5855
Fosfor Miktarı
EN 15837
Fosfor Miktarı
IP 501
Fosfor Miktarı
TS EN 14107-ASTM D 4951
FTIR Taraması
ASTM E 2412
Furfural
TS 4391-EC 625
Görünüş
TS EN 15679
Grop II Metalleri (Ca+Mg)
TS EN 14538
Grup I Metalleri (Na+K)
TS EN 14538
Hidrojen Sülfür
IP 103 B-UOP 163
Hidrojen Sülfür
IP 570-IP 399
Hidrokarbon Tipleri Deneyi
TS EN 15553-ASTM D 1319
Inorganik Klorür Miktarı
TS EN 15492
Inorganik Klorür Miktarı
EN 15492
Iyot Sayısı
TS EN 14111
İletkenlik
EN 15938
Kalsiyum Miktarı
IP 501
Karl Fischer ile Su Tayini
ASTM D 4377
Karl Fischer ile Su Tayini
ASTM D 4928
Klor Miktarı
TS ISO 15597
Konradson Karbon Kalıntısı
ASTM D 189
Kurşun Miktarı
TS EN 237
Kükürt Miktarı
EN 15486
Kükürt Miktarı
TS EN ISO 8754-ASTM D 4294
Kükürt Miktarı
TS EN ISO 20846-ASTM D 5453
Kül Miktarı
TS EN ISO 6245-ASTM D 482
Linolenik Asit Metil Esteri
TS EN 14103
Mangan Miktarı
TS EN 16136
Mangan Miktarı
TS EN 16576
Merkaptan Miktarı
ASTM D 3227-UOP 163
Metanol Miktarı
TS EN 15721
Metanol Miktarı
TS EN 14110
Mikro Karbon Kalıntısı
TS EN ISO 10370-ASTM D 4530
Monogliserit Miktarı
TS EN 14105
Net Yanma Isısı
ASTM D 3338
n-Heptanda Çözünmeyenler
ASTM D 3279
Nikel Miktarı
IP 285
Noack Buharlaşma Kaybı
ASTM D 5800 
Oksidasyon Kararlılığı
TS 2646 EN ISO 7536-ASTM D 525
Oksidasyon Kararlılığı
TS EN ISO 12205
Oksidasyon Kararlılığı
ASTM D 873
Oksidasyon Kararlılığı
TS EN 15751
Oksidasyon Kararlılığı
TS EN 14112
Oksijen Miktarı
TS EN 13132
Olefin Miktarı
TS EN 15553-ASTM D 1319
Parlama Noktası
TS EN ISO 3679
Parlama Noktası
ASTM D92
Parlama Noktası
TS EN ISO 2719-ASTM D 93
Partikül Sayımı
ISO 4406
Pentanda Çözünmeyenler
ASTM D 4055-TS 7713
pH
pH-meter
Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Miktarı
TS EN 12916
PQ Indisi
ASTM D 8120
Renk
ASTM D 2392
Renk, ASTM
ASTM D 1500-ASTM D 6045
Renk, Saybolt
ASTM D 6045-TS 2991
Ekstarksiyonla Tortu Miktarı
TS 6498 EN ISO 3735-ASTM D 473
Serbest Gliserin
TS EN 14105
Setan Indisi
TS EN ISO 4264-ASTM D 4737
Sodyum Miktarı
IP 501
Kuvvetli Asit Miktarı
ASTM D 974
Su Miktarı
EN 15489
Su Miktarı
TS 6147 EN ISO 12937-ASTM D 6304
Su Reaksiyonu
ASTM D 1094
Su ve Tortu - BS&W
ASTM D 1796
Sulfat Miktarı
TS EN 15492
Suyla Karışabilirlik
ASTM D 1722
Sülfatlanmış Kül Miktarı
ASTM D 874-TS ISO 3987
Tahmini Yanma Isısı
ISO 8217-ASTM D 4868
Temizlik, Uyuşabilirlik, Kararlılık
ASTM D 4740-TS 9350
Tetra Etil Kurşun
ASTM D 5059
Toplam Asidite (asetik asit cininden)
EN 15491
Toplam Gliserin Miktarı
TS EN 14105
Toplam Kirlilik
TS EN 12662-IP 440
Toplam Tortu
TS ISO 10307-2-ASTM D 4870
Toplam Tortu
TS ISO 10307-1-ASTM D 4870
Trigliserit Miktarı
TS EN 14105
Tyndal Deneyi
ASTM D 1722 modifiye
Uçucu Olmayan Madde Miktarı
ASTM D 1353
Uçucu Olmayan Madde Miktarı
EN 15691
Kullanılmış Yağ (ULO) Miktarı
IP 501
Viskozite
TS EN ISO 3104 -ASTM D 445
Viskozite Indisi
ASTM D 2270
Yağlama özelliği
TS EN ISO 12156-1
Yoğunluk
TS EN ISO 12185-ASTM D 4052
Yüksek Alkoller
EC 625
Yüksek Alkoller (C3-C5)
EN 15721
 • Gaz Kromatografi Cihazı (FID & 2D)
 • Gaz Kromatografi Cihazı -MS
 • Iyon Kromatografi Cihazı
 • Likit Kromatografi Cihazı
 • Noack Buharlaşma Kaybı Cihazı
 • UVF Spektrometre
 • Sakızlanma Noktası Cihazı
 •  Motorinde Oksidasyon Kararlılığı Cihazı 
 • Benzinde Oksidasyon Kararlılığı Cihazı
 • Biyodizelde Oksidasyon Kararlılığı Cihazı (Ransimat Cihazı)
 • UV-Vis Spektrometre
 • Atomik Absorpsiyon Spektrometresi
 • Karl Fischer Titrasyon Cihazı
 • Kulomatrik Karl Fischer Titrasyon Cihazı
 • Otomatik Distilasyon Cihazı
 •  ASTM ve Saybolt Renk Cihazı 
 • Otomatik Buhar Basıncı Cihazı
 • Ototmatik Titrasyon Cihazı
 •  Otomatik Yoğunluk Ölçüm Cihazı
 • Fourier Transformed Infrared Spectrometer
 • Inductively Coupled Plasma Spectrometer
 • Otomatik Pensky Martens Parlama Noktası Cihazı
 • Denge Parlama Noktası Cihazı
 • Demulsibilite Cihazı
 • Refraktometre
 • Toplam Toırtu Cihazı
 • Etüv
 • Petrol Santrifüjü
 • Buğdayda Düşme Sayısı Cihazı
 • Rutubet ve Hektolitre Cihazı
 • Anilin Noktası
 • Otomatik Viskozite Ölçüm Cihazı
 • Enerji Dağılımlı XRF Spektrometre
 • Otomatik Akma/Bulutlanma Noktası Cihazı
 • Otomatik CFPP Cihazı
 • pH metre
 • İletkenlik Ölçer
 • Lazer Partikül Sayım Cihazı
 • HFFR Yağlama Özelliği Cihazı
 • Hidrojen Sülfür Test Cihazı
 • Mikro Karbon Kalıntısı Test Cihazı
 • Likit Sintilasyon Cihazı (C14 Izotopunun Belirlenmesi)
 • FIA Test Cihazı
 • Stabinger Viskozite Ölçüm Cihazı
 • Köpürme Test Cihazı
 • Türbin Yağında Oksidasyon Kararlılığı Test Cihazı
 • Cleveland Açık Kap Parlama Noktası Cihazı
 • Türbin Yağında Süzdürebilirlik Test Cihazı
 • Çeneli kırıcı
 • çekiçli kırıcı
 • Öğütücü
 • Desikatör Odası